21.8.2014Společnost OKD odeslala na MŽP ČR dokumentaci EIA k prodloužení těžby v Závodě Důl Karviná. Úspěch projektu má pro firmu klíčový význam

Karviná (20. srpna 2014) – Společnost OKD odeslala na Ministerstvo životního prostředí ČR dokumentaci EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí u svého záměru

Karviná (20. srpna 2014) – Společnost OKD odeslala na Ministerstvo životního prostředí ČR dokumentaci EIA o hodnocení vlivů na životní prostředí u svého záměru rozšířit a prodloužit dobývání v Závodě Důl Karviná, lokalitě ČSA. Těžaři přikládají tomuto rozvojovému projektu klíčový význam pro udržení zaměstnanosti na Karvinsku a další budoucnost firmy. Nyní bude mít veřejnost možnost se procesu zúčastnit a předkládat své připomínky k předložené dokumentaci.

Těžba Závodu Důl Karviná v nových lokalitách by měla začít podle předpokladu nejdříve v roce 2016. Společnost OKD nyní předložila ministerstvu životního prostředí oproti svému původnímu (maximalistickému) záměru podanému v březnu 2012 redukovanou variantu rozšíření těžby. Firma od počátku posuzovala několik variant rozšíření dobývání a po zvážení všech ekonomických, ekologických a sociálních aspektů rozhodla o té, která neohrozí průmyslovou zónu Karviná-Nové Pole ani oblast Karvinských rybníků zahrnutou v systému NATURA 2000.
V novém záměru firma představila variantu, která bude mít zároveň menší vlivy na obydlené oblasti. „S výjimkou lokality Karviná-Staré Město nebudou naším záměrem těžby znemožněny rozvojové aktivity obcí. Redukován je i vliv na lužní lesy v povodí Olše,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

Dokumentace se musela vypořádat se stovkami připomínek ze strany orgánů státní správy a samosprávy, občanských organizací i jednotlivců, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou podmínkou pro možné zahájení těžby.
„U relevantních připomínek byly připraveny návrhy řešení. Přikládáme projektu velký význam, protože jeho úspěch je pro pokračování těžby v Závodě Důl Karviná nezbytným předpokladem. Jen v tomto případě budeme moci dávat v dole dále práci tisícovkám lidí, z nichž valná většina bydlí na Karvinsku. Projekt nám otevírá možnost prodloužit životnost černouhelného hornictví u nás a i v budoucnu zaměstnávat velké množství lidí v kraji dlouhodobě postiženém relativně vysokou strukturální nezaměstnaností. A to i v období, které je pro černouhelný průmysl na celém světě mimořádně náročné,“ dodává Hadrava.

Podle platné legislativy bude mít nyní kdokoliv 30 dnů na to, aby se k dokumentaci, která bude vyvěšena na úředních deskách úřadů a na internetových stránkách www.cenia.cz, vyjádřil a podal své připomínky. Ty se pak vypořádávají v rámci posudku, který je zpracován expertem jmenovaným MŽP ČR, následuje veřejné projednání a stanovisko ministerstva.

 

Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.

Telefon: 596 262 086 Mobil: 725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz 

 

+ Více

Novinky

 • 24.4.2014 Společnost OKD střeží vykoupené domy v Karviné-Starém Městě …  Více ›
 • 6.3.2014 Výkupy ve Karviné-Starém Městě zatím nepokračují …  Více ›
 • 23.8.2013 Společnost OKD pokračuje v přípravě rozšíření těžby Dolu …  Více ›
 • Archiv novinek »

+ Zobrazit mapu oblasti

OKD v současné době aktivně těží v pěti dolech:

Mapa oblasti: OKD a Důl Frenštát

 1. Důl Karviná, závod ČSA
  • Důl Karviná, závod ČSA

   Důl Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy ke dni 1. 4. 2008. Sídlo se nachází 25 kilometrů severovýchodně od Ostravy.

   Závod ČSA je situován ve dvou dobývacích prostorech – DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové.

 2. Důl Karviná, závod Lazy
  • Důl Karviná, závod Lazy

   Závod Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor závodu Lazy se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná.

 3. Důl ČSM
  • Důl ČSM

   Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. Organizačně je členěn na dva těžební závody, důlní závod Sever a důlní závod Jih.

 4. Důl Darkov
  • Důl Darkov

   Důl Darkov je v současnosti největší hlubinný těžební komplex v České republice. Důl zahrnuje tři samostatné dobývací prostory – Darkov, Karviná, Doly II a Stonava. Součásti dolu Darkov jsou dva závody – Darkov a 9. květen.

 5. Důl Paskov
  • Důl Paskov

   Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje převážně kvalitní koksovatelné uhlí. V současnosti důl Paskov tvoří pouze závod Staříč. Jedná se o jediný činný důl v ostravské části revíru.

 6. Důl Frenštát
  • konzervační režim

Závod Důl Karviná v číslech

 • Organizační struktura: 2 důlní lokality (lokalita Lazy a lokalita ČSA)
 • Vznik: 1. 4. 2008 (sloučením Dolu ČSA a Dolu Lazy)
 • Produkce v roce 2013: 2,62 milionů tun
 • Rozloha důlního pole: 32 km2
 • Zásoby: 24 miliónů tun (dle mezinárodní klasifikace JORC k 1. 1. 2014)
 • Největší hloubka: 1176 metrů (výdušná jáma Doubrava III lokality ČSA, při nadmořské
 • Organizační struktura: 2 důlní lokality (lokalita Lazy a lokalita ČSA)
 • Vznik: 1. 4. 2008 (sloučením Dolu ČSA a Dolu Lazy)
 • Produkce v roce 2013: 2,62 milionů tun
 • Rozloha důlního pole: 32 km2
 • Zásoby: 24 miliónů tun (dle mezinárodní klasifikace JORC k 1. 1. 2014)
 • Největší hloubka: 1176 metrů (výdušná jáma Doubrava III lokality ČSA, při nadmořské výšce 281 sahá do hloubky 895 pod úrovní mořské hladiny)
 • Počet zaměstnanců: 4422 (průměr 2013)

+ Více

 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA