Společnost OKD pokračuje v přípravě rozšíření těžby Dolu Karviná. V Karviné-Starém Městě pracuje na demolicích vykoupených domů, s výkupy bude pokračovat příští rok

23.8.2013

Ostrava (23. srpna 2013) – Společnost OKD pokračuje i přes náročnou situaci na trhu s uhlím v přípravě na rozšíření těžby lokality ČSA Dolu Karviná do nových oblastí a prodloužení jeho životnosti do roku 2035. Rozvojový projekt je klíčový pro zajištění budoucnosti OKD i udržení zaměstnanosti v regionu. I přes přijatý balík úsporných opatření firma pokračuje v demolicích vykoupených domů a pracuje na přesném harmonogramu, jak budou výkupy probíhat v dalších letech.

 „Dosud jsme uzavřeli dohodu o řešení majetkových nároků u 106 domů ve Starém Městě. To je téměř polovina ze všech domů v lokalitě, které bude nutné kvůli rozšíření těžby Dolu Karviná vykoupit. Vyřízení demoličního výměru trvá v průměru tři až čtyři měsíce, ale fakt, že do tohoto procesu vstupují se svými odvoláními neziskové organizace a iniciativy, tuto dobu často prodlužuje až na dvojnásobek,“ říká generální ředitel OKD Ján Fabián.

 Firma dosud podala 69 žádostí o demolici a bylo vydáno 28 demoličních rozhodnutí. 27 žádostí v současnosti řeší stavební odbor města Karviná, ve 14 případech se proti rozhodnutí odvolaly občanské iniciativy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Ten podle minulých zkušeností podobná odvolání jednoznačně odmítá. V Karviné-Starém Městě bylo dosud sneseno 10 domů, demolice v současnosti probíhá u tří objektů.

Firma se snaží řešit demolice předaných objektů bez zbytečných průtahů, aby co nejméně ovlivňovala kvalitu života obyvatel Karviné-Starého Města a zabránila rabování opuštěných domů.

Těžba Dolu Karviná v nových lokalitách by měla začít podle předpokladu v roce 2016. Společnost OKD nyní připravuje komplexní dokumentaci k posouzení vlivu těžby na životní prostředí (tzv. EIA), která by měla být dokončena v závěru letošního roku. V ní se firma musí vypořádat s připomínkami ze strany orgánů státní správy a samosprávy, občanských organizací i jednotlivců, což je spolu s dalšími legislativními náležitostmi nutnou podmínkou pro možné zahájení těžby.

 „Projekt nám otevře cestu k zásobám především kvalitního koksovatelného uhlí a zajistí budoucnost dolu na dalších dvacet let. Právě větší podíl koksovatelného uhlí na těžbě OKD je důležitý pro zajištění finanční stability firmy. Rozšíření těžby Dolu Karviná zároveň přinese jistotu zaměstnání pro více než 4 000 zaměstnanců. Z nich valná většina pochází z Karvinska, které je dlouhodobě postižené vysokou strukturální nezaměstnanosti. O to je projekt pro region významnější,“ dodává Fabián.

Marek Síbrt

mluvčí, OKD, a.s.

Telefon:           596 262 096                           Mobil:  725 500 509
E-mail:            marek.sibrt@okd.cz                Web: www.okd.cz

Zpět

 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA