Společnost OKD považuje upozornění sdružení „Karviňáci proti těžbě…“ na údajně pochybný postup při výkupů nemovitostí v Karviné-Starém Městě za nepravdivé a právně nesprávné

7.12.2012

Ostrava (6. prosince 2012) – Občanské sdružení Karviňáci proti těžbě uhlí pod městem zveřejnilo na svých internetových stránkách a facebookovém profilu sdělení upozorňující na údajně pochybný postup společnosti OKD při řešení výkupů v lokalitě Karviná-Staré Město, kdy je s vlastníky nemovitostí uzavírána Dohoda o vypořádání důlních škod v předstihu dle § 37 odst. 4 tzv. horního zákona. Toto upozornění zároveň obdrželi obyvatelé Karviné-Starého Města ve formě letáku do svých schránek. Podle sdružení může být tento postup pro vlastníky nemovitostí v důsledku nevýhodný a v budoucnu jim údajně hrozí povinnost vracet část obdržených finančních prostředků. Společnost OKD se proti tomuto tvrzení zásadně ohrazuje a podle právního posouzení ho považuje za nepravdivé a právně nesprávné.

 

Sdružení ve svém upozornění cituje příslušné ustanovení horního zákona (Zákon č. 44/1988 Sb., v platném znění): V odůvodněných případech, zejména pokud je třeba v předstihu řešit bezpečnost a plynulost dopravy, přeložku veřejných dopravních cest, inženýrských sítí, telekomunikačních vedení a zařízení spojů, náhradní bytovou nebo účelovou výstavbu, je možno předem poskytnout plnění až do výše předpokládané škody s tím, že toto plnění se započítává na náhradu škody. Pokud by skutečná výše škody nedosáhla částky poskytnutého plnění, vzniklý přeplatek se vrací.“
Citované ustanovení se týká zcela jiné faktické a právní situace, než kterou v současnosti řeší společnost OKD v Karviné-Starém Městě. Horní zákon zde hovoří o předstihové náhradě škody, která je poskytnuta na opravy související s projevy dobývání, které mohou být v důsledku menších vlivů těžby nakonec finančně méně náročné. Poškozený objekt však nezaniká. V případě předstihovaného vypořádání se však jedná o nedílný akt řešení střetů zájmů, ne odstraňování důlních škod.

Dikci zákona je navíc nutné posuzovat v širších souvislostech s vazbou na příslušná ustanovení občanského zákoníku, ale hlavně s ohledem na smluvní vztah účastníků. Finanční plnění, které je poskytováno v předstihu představuje předpokládanou výši škody, je vyčísleno a smluvně dohodnuto mezi oběma stranami. Je vzájemně odsouhlaseno a uznáno. Výše plnění je nesporná, a to včetně dohody o způsobu vypořádání.
Dle platné legislativy lze konstatovat, že společnost OKD by v případě nezahájení těžby neměla právní titul k vymáhání pomyslné části již poskytnutého plnění po poškozených. Jednala by v rozporu s dobrými mravy, což by odporovalo zákonu.
V právním státě, za který společnost OKD naši republiku považuje, se uzavřené smlouvy a dohody ctí. Smluvní vztahy uzavírané mezi společností OKD a vlastníky nemovitostí v katastrálním území Staré Město u Karviné jsou výsledkem vzájemné dohody, které nelze, a společnost OKD to nemá ani v budoucnu v úmyslu, zpochybňovat.

 

Vladislav Sobol, mluvčí OKD, a.s.

 

Mobil: 725 595 417 E-mail: vladislav.sobol@okd.cz

Zpět

 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA