Společnost OKD oficiálně předložila ministerstvu životního prostředí záměr pokračovat v hornické činnosti v Dole Karviná do roku 2035

23.3.2012

Ostrava (23. března 2012) – Společnost OKD doručila na Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci zjišťovacího řízení tzv. oznámení záměru o pokračování hornické činnosti Dolu Karviná, závodu ČSA, do roku 2035. Plánovaná těžba by ovlivnila život obyvatel především v lokalitách Orlová-Výhoda a Staré Město u Karviné.

Případné těžbě musí předcházet zpracování dokumentace k posouzení vlivů hornické činnosti na životní prostředí (tzv. proces EIA) a vydání souhlasného stanoviska MŽP ČR k záměru hornické činnosti.
Dalším krokem je vyřešení střetů zájmů dle §33 tzv. horního zákona. V praxi to znamená, že společnost OKD musí uzavřít dohody se všemi majiteli domů a pozemků v lokalitách ovlivněných těžbou. Teprve pak je možné podat na příslušný obvodní báňský úřad žádost o povolení hornické činnosti.

S městem Karviná začala o rozšíření těžby společnost OKD vyjednávat v listopadu loňského roku. „Budeme naprosto otevřeně a transparentně jednat se všemi zainteresovanými stranami v rámci všech možností, které udává báňská legislativa. Lidem ze Starého Města u Karviné i Výhody nabídneme odkup jejich nemovitostí a pozemků, možnost výstavby nového bydlení nebo průběžné odstraňování následků hornické činnosti," říká ředitel OKD pro rozvoj revíru Radim Tabášek.

Společnost OKD se již v minulém roce zúčastnila veřejných setkání s obyvateli osady Orlová-Výhoda, přičemž plánuje jednání s občany Starého Města, kde jim zástupci firmy představí své plány, připravované kroky a možnosti dalšího postupu v souvislosti se záměrem firmy na rozšíření těžby.

Veškeré informace týkající se záměru rozšíření těžby pod Staré Město u Karviné i Orlovou-Výhodu jsou zároveň dostupné na nově zřízených internetových stránkách www.karvina-staremesto.cz a www.orlova-vyhoda.cz.

Vladislav Sobol, mluvčí OKD, a.s.

Zpět

 

Fotografie

Důl OKD Frenštát - ilustrační obrázek

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

+ Fotografie

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA

Závod Důl Karviná, lokalita ČSA